Slide1 background

Obsługa prawna

 • zastępstwo procesowe przed sądem oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego w szczególności;
 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom, dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków, dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika;
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędów takich jak:
  • błędne obliczenia udziałów w częściach wspólnych nieruchomości;
  • wykreślanie nienależnych hipotek;
  • stwierdzenie zasiedzenia części wspólnej nieruchomości;
  • korygowanie innych nieprawidłowości;
  • odzyskiwanie części wspólnych nieruchomości (adaptacje strychów);
 • uzyskiwanie zapłaty za sprzedane (najczęściej przez gminę) adaptacje strychów lub innych części wspólnych nieruchomości;
 • dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy;
 • dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera;
 • dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi;