Slide1 background

Obsługa księgowa

  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
  • prowadzenie wykazu lokali; prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów;
  • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
  • realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących itp. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej
  • wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone, itp.;
  • windykacja należności od dłużników