Slide1 background

Obsługa administracyjna

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; prowadzenia i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty;
 • przygotowywanie pod względem formalno-merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami;
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.;
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców;
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali;
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami - wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali;
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej; przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości;
 • przygotowanie projektu planu pozyskiwania pożytków;
 • doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych);
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców;
 • zapewnienie obsługi prawnej,