Przebudowa ulicy 1 Maja

W związku z remontem ulicy 1 Maja udostępniamy harmonogram prac, które zaplanował główny wykonawca, na najbliższe miesiące:

- od 21 sierpnia 2023r. zamknięcie odcinka ulicy od skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Jedności Narodowej wraz z mostem, do ulicy Turystycznej - przebudowa mostu nad rzeką Kamienną ;

- od 21 sierpnia 2023r. usunięcie asfaltu od skrzyżowania ulic 1 Maja z Jedności Narodowej (DK 3) do ul. Turystycznej;

- od 1 września 2023r. na odcinku od ulicy Jedności Narodowej (DK 3) do mostu na rzece Kamiennej wykonanie kanalizacji deszczowej; na odcinku od mostu na rzece Kamiennej do ulicy Turystycznej rozbiórka chodników;

- rok 2024 wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Turystycznej do ulicy Kilińskiego.

UWAGA! Z ruchu samochodowego zostanie wyłączona ul. Gimnazjalna i udostępniona dla ruchu pieszego (z ograniczeniami)*.

  • Źródło BUDOMAX (Wykonawca)